Gå til sidens indhold

Tilsyn

Kommunalt tilsyn på plejehjem

Sundhed og Omsorg fører jf. Lov om social service § 151 tilsyn på plejehjem, i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger, lov om boliger for ældre og personer med handicap, og tilsvarende boligenheder i kommunen. Herunder også selvejende institutioner, som har driftsmæssig overenskomst med Aarhus Kommune.

Ved hvert plejehjem føres mindst 1 uanmeldt tilsyn årligt. Endvidere kan Tilsynet inddrages ved klagesager og/eller mistanke om omsorgssvigt. Orientering herom kan tilgå Tilsynet fra såvel borgere, pårørende, relevante råd og interessenter samt personale i Sundhed og Omsorg.

Selve tilsynet er en vurdering af, om borgerne tilgodeses bedst muligt, jf. lovgivning, vedtagne serviceniveau, almen faglig standard,  regler, instruktioner og værdier. Fokusområderne er pleje, praktisk hjælp og træning.
Der besøges minimum 3 borgere ved hvert plejehjem / under hver forstander. Besøgene vælges af Tilsynet, med hensyntagen til aktuelle borger relaterede forhold på tilsynsdagen.

Tilsynet kan invitere gæster med (ex. konsulenter, chefer eller tilsynsmyndighed fra andre kommuner). Det er Tilsynets ansvar, at disse gæster er bekendt med, og underlagt tavshedspligten.

Tilsyn gennemføres med en anerkendende tilgang og så vidt muligt med deltagelse af og i dialog med personale. Dette sker bevidst og med fokus på at skabe de bedste muligheder for læring og fremadrettet udvikling.

Tilsynspolitik for hjemmeplejen

Sundhed og Omsorg imødekommer tilsynsforpligtigelsen i hjemmeplejen jf. Lov om social service § 151c, med et integreret tilsyn som rummer en samling af de eksisterende indsatser kombineret med minimum én årlig borgerrettet revisitation ved en myndighedsperson.

De eksisterende indsatser består af brugerundersøgelse, kontraktopfølgning med eksterne leverandører samt opfølgning på klager, lokalt eller på forvaltningsniveau. Opfølgningen på indsatserne foregår i Sundhed og OmsorgTilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed fører jf. Sundhedslovens § 213, jf tillige autorisationsloven, tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed. Tilsynsformen er fra 1. januar 2017: Risikobaseret tilsyn                                                

Indenfor de næste tre år skal alle typer af behandlingssteder besøges. I 2017 er sygehuse, almen praksis, regionale klinikker, hjemmeplejen, akuttilbud, bosteder, tandlæger, fysioterapeuter og fodterapeuter omfattet.

Årets tema i 2017 er medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb, og særligt vil der blive set på patientforløb for kronisk obstruktiv lungesygdom og depression.                                          

Forhold af mere generel karakter, der medfører en patientrisiko, bliver bl.a. reguleret ved, at Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder bekendtgørelser og vejledninger til det sundhedsfaglige personale.

 
 

Opdateret: 21.2.2018

Afdeling:

Send kommentar: Sundhed og Omsorg

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code