Gå til sidens indhold
Cykelsymbol på vejen

Aarhus Cykelby

Aarhus Kommune har søsat en lang række initiativer for at få flere til at cykle.

Aarhus Kommune har med en historisk stor cykelsatsning i årene 2009-2011 fået markeret sig som én af landets bedste cykelbyer. Sammenlagt er der blevet investeret mere end 85 mio. kroner på cykelfremmende tiltag. På den forholdsvis korte periode er Aarhus bl.a. blevet udbygget med flere end 3.000 attraktive cykelparkeringspladser, nye cykelruter og cykelstianlæg, ny skiltning, cykelbarometre og luftpumper. Og på den mere innovative side er aarhusianerne nu så småt begyndt at vænne sig til ord som Cykelgader samt Parker og Cykel terminaler.

 

Aarhus Cykelby er gået forrest med en lang række innovative projekter, utraditionelle kampagner og på mange områder udfordret vanetænkning i bestræbelserne på at få flere til at cykle - og alt tyder på, at indsatsen har båret frugt. I perioden fra projektstart i 2009 til 2011 har andelen af cyklister i Aarhus, der dagligt cykler steget fra 34 pct. til 37 pct. Andelen af aarhusianere, der cykler til arbejde er i samme periode steget fra 43 pct. til 48 pct., og andelen af børn, der cykler til skole, er steget fra 36 pct. til 51 pct. Det er en ganske imponerende stigning på så kort tid og vidner om, at Aarhus har igangsat tiltag med høj effekt.

 

Kombination af fysiske tiltag og kampagner har således efter alt at dømme virket efter hensigten. Aarhus har sat nye standarder for branding og kommunikation af Aarhus som Cykelby. Alene i 2010 og 2011 er Aarhus Cykelby blevet nævnt i flere end 350 presseklips i de trykte medier.  

 

Kort om cykelhandlingsplanen

Byrådet vedtog i 2007 en ambitiøs cykelhandlingsplan for Aarhus Kommune. Cykelhandlingsplanen omfatter syv hovedindsatsområder, der spænder fra etablering af et sammenhængende net af hurtige, sikre og direkte cykelruter, over forhold omkring sikkerhed og parkering til bedre dialog med brugerne og mere information om cyklistforhold generelt.

 

Byrådet har samlet afsat knap 70 mio. kr. for perioden frem til 2012 til realisering af dele af cykelhandlingsplanen, og der er vedtaget en plan for udmøntning af de afsatte midler - i overensstemmelse med cykelhandlingsplanens initiativer og prioriteringsprincipper. Derudover har Statens Cykelpulje ydet et tilskud til projektet på 10 mio. kroner. Dansk Cyklist Forbund hædrede i 2007 Aarhus med titlen "Årets Cykelby" for arbejdet med Cykelhandlingsplanen.  

 

Læs mere om Aarhus Cykelby (åbner nyt vindue)

Kontakt

Pablo Celis

Civilingeniør

Center for Byudvikling og Mobilitet

Kalkværksvej 10

8000 Aarhus C

Telefon: 30 30 44 79

E-mail: 

EAN-nummer: 5798005774921

 
 
 

Opdateret: 23.2.2016

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Teknik og Miljø

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code