Gå til sidens indhold
22.10.2014

Forslag til Lokalplan nr. 988 - Boliger, butikker, erhverv og p-anlæg mellem Borggade og Paradisgade, Aarhus Midtby

Lokalplanen er i offentlig høring fra den 22. oktober til den 17. december 2014

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013 og Miljørapport til lokalplanen og kommuneplantillægget.

 

Forslaget betyder

Området må anvendes til cityformål og en del af bebyggelsens stueetage må anvendes til erhvervsformål.

 

Forslaget kan ses på

Borgerservice på Rådhuset,
Hovedbiblioteket, Mølleparken, Aarhus,
Byggeri, Grøndalsvej 1, Viby J

 

fra onsdag den 22. oktober 2014. 

 

Du kan også se lokalplanen her (PDF-fil 9,8 MB - nyt vindue)

 

 

Borgermøde

Mandag den 17. november 2014 kl. 19 – 21 hos Center for Byudvikling og Mobilitet, Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C i kantinen.

 

Miljøvurdering

I henhold til § 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af kravet om miljøvurdering, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 1, idet planen fastlægger anvendelse for anlæg opført på lovens bilag 3 og 4. Miljørapporten er indarbejdet i lokalplanen og offentligt fremlagt i samme periode.

 

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du sende dine bemærkninger til Center for Byudvikling og Mobilitet, Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C, eller på e-mail: byudviklingogmobilitet@aarhus.dk, senest den 17. december 2014. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen. Skriv venligst afsendernavn og –adresse på brev eller mail.

Link til denne side

Nyheder

 
 

Opdateret: 06.11.2014

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar:   Center for Byudvikling og Mobilitet

Telefon: 89 40 23 60

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code