Gå til sidens indhold

Magistratsstyret i praksis

Få en grundlæggende forståelse af kompetencefordelingen mellem byråd og magistrat.

  
For journalister er det nødvendigt at forstå kompetencefordelingen mellem byrådet og magistraten - og mellem byrådet og de faste udvalg. Men erfaringsmæssigt kan det være vanskeligt at skabe sig overblik, hvis man ikke i det daglige følger det politiske arbejde i Aarhus Kommune og Aarhus Byråd. I det følgende gives der derfor en kort introduktion til magistratsstyret:

 

Aarhus Kommune  er den sidste tilbageværende rene magistratskommune, og derfor ligner Aarhus ingen andre i styre- og arbejdsform.

 

Sådan fungerer magistratsstyret i Aarhus Kommune:

  • Magistraten består af borgmesteren, fem rådmænd og tre medlemmer af Aarhus Byråd. Populært sagt er Magistraten byens "regering", mens byrådet er "Folketinget".
  • Magistraten forbereder byrådets møder og har således ansvaret for indstillinger til Byrådet.
  • Borgmesteren og Magistraten deler de opgaver, der i andre kommuner er henlagt til økonomiudvalget. Ansvaret for at udføre de af Byrådet trufne beslutninger er formelt placeret hos Magistraten, men påhviler reelt borgmesteren og rådmændene for hver deres område.
  • Borgmesteren leder sin egen afdeling, der varetager de økonomiske anliggender, tværgående og koordinerende opgaver m.v. Hver af de fem rådmænd har det øverste politiske og administrative ansvar for deres magistratsafdeling. Rådmændene vælges ved forholdstalsvalg.

 

Seks faste udvalg - økonomiudvalget samt et udvalg for hver af de øvrige magistratsafdelinger - har formelt rådgivende funktioner i forhold til de sager, der er på vej til eller under behandling i byrådet.

 

En typisk sagsgang i Aarhus Byråd:

Sagen forberedes i en af magistratsafdelingerne. Der skrives en "indstilling" til byrådet via magistraten.

Sagen behandles i magistraten. Det sker som oftest mandag kl. 9.00. Dagsorden m. bilag sendes samme eftermiddag pr. mail til den lokale presse. Dagsordenens overskrifter offentliggøres typisk på kommunens hjemmeside torsdagen forinden.

Sagen 1. behandles i byrådet - og sendes som regel til behandling i et udvalg. Derpå til 2. behandling = vedtagelse.
 

Her kan du læse en generel beskrivelse af styreformer i danske kommuner.

 

 
 

Opdateret: 05.10.2016

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Kommunikation

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code