Gå til sidens indhold

Sag 26: Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen

Referat fra møde i Aarhus Byråd, onsdag 29. november 2017

Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader, ventilation samt sikring af kapacitet til undervisning, SFO og fritidsklub.

Resumé

I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.  


Løsningen indebærer, at Bakkegårdskolens eksisterende indskoling moderniseres og nyindrettes til et nyt indskolings- og fritidsmiljø. Lokalerne erstatter SFO-lokaler på Trige Centervej 10.  


Bygningen indrettes med fælleslokaler og fælleslæringsarealer med forskellige muligheder for aktiviteter i undervisning og fritid.  


På samme tid etableres der et nyt ungemiljø til fritidsklubben i Trige i nær tilknytning til skolens kantine og et nyindrettet faglokale til håndværk og design med mulighed for forskellige aktiviteter til fritid og undervisning. De moderniserede lokaler erstatter lokaler på Trige Centervej 75.  


Projektet er koordineret med Teknik og Miljøs planlagte og bevilgede investeringer i energirenovering, facader og tekniske installationer, opgjort til 6,3 mio. kr. og Bakkegårdsskolens ønske om at foretage en indvendig renovering for 0,1 mio. kr. Med denne indstilling foreslås investeringer i moderniseringer for 12,8 mio. kr., således at Projektets samlede investering udgør 19,2 mio.kr.  

Indstilling

Det indstilles:  

At 1) der gives tillæg på 9,1 mio. kr. til anlægsbevilling på 3,8 mio. kr.  til helhedsløsning for Bakkegårdskolen finansieret af 9,0 mio. kr. allerede afsat til RULL-projekt på Bakkegårdskolen og 0,1 mio. kr. til skolevedligeholdelse.  


At 2) der frigives rådighedsbeløb på 9,1 mio. kr. i tillæg til allerede frigivet rådighedsbeløb på 3,8 mio. kr., så det samlede rådighedsbeløb frigives med 0,9 mio. kr. i 2017 og 11,8 mio. kr. i 2018. 

   

At 3) der som følge af ændrede prognoser for elevudviklingen i Bakkegårdskolens distrikt tilbageføres 3,9 mio. kr. af rådighedsbeløbet afsat i indstillingen ”Prioritering af RULL-midler i perioden 2014-2017” til reserven til skoleudbygning.  


At 4) 2 pct. af den samlede anlægssum anvendes til intern projektledelse af anlægsprojektet.

Sagsforløb

16.11.2017 - Borgmesterens Afdeling påtegnings beslutning
 Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

20.11.2017 - Magistratens beslutning
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. november 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 27. oktober 2017.

Rådmand Thomas Medom tog forbehold.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Jette Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

29.11.2017 - Aarhus Byråds beslutning
Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 29. november 2017.

07.12.2017 - Børn og unge-udvalgets beslutning
Beslutning ikke frigivet

 
 

Opdateret: 01.12.2017

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Byrådssekretariatet

Telefon: 89 40 22 50

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code