Gå til sidens indhold

Referat for møde i Aarhus Byråd, 10. januar 2018

Mødereferat

Åben dagsorden

1. Bestyrelsesmedlemmer i letbaneselskabet

Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. januar 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af  8. januar 2018.


Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

2. Udpegninger til råd, nævn og bestyrelser m.v.

Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. januar 2018 har vedtaget indstilling.


Med ændringsforslag fra Socialdemokratiet om 'Udvalg for frivillighed og samskabelse' er Steen Bording Andersen udpeget som medlem.

3. Lokalplan 1067, Erhverv ved Filmbyen - Endelig

Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. januar 2018.

4. Forslag fra NB om One Way Entry-model

Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 10. januar 2018, men byrådet er enig i intentionerne bag forslaget, som kan indgå i den kommende handikappolitik.

5. Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB

Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. januar 2018.

6. Tillæg til højhuspolitikken for et område i midtbyen – Endelig

Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. januar 2018.

7. Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger – Teknik og Miljø

Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. januar 2018.

8. Øget brug af administrationsgrundlag

Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. januar 2018.

9. Sydhavnskvarteret: Udviklingsplan og udbud af køberetter

Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. januar 2018.

10. Etablering af Reuse på Sydhavnen

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. januar 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 4. december 2017.


Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold vedrørende placeringen.


Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

11. Udbud og udviklingsplan for den sydlige del af Aarhus Ø

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. januar 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 4. december 2017.


Enhedslisten de Rød Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.


Det Radikale Venstres og Det Konservatives byrådsgrupper tog forbehold vedrørende muligheden for forskellig tempi.

12. Skt. Clemens Bro. Salg af ny trappe ved Skt. Clemens Bro

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. januar 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 4. december 2017.


Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.


Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

13. Heibergsgade 7 - boligbebyggelse

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. januar 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 11. december 2017.


Enhedslisten de Rød Grønnes og Dansk Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

14. Lokalplan 1069, Boligområde ved Skejbyvej, Vejlby - Forslag

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. januar 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 11. december 2017.


Venstres byrådsgruppe kan tiltræde med følgende bemærkninger:

Venstre er bekymrede for den trafikale påvirkning, som der vil opstå som følge af en vedtagelse af Lokalplan 1069. Bekymringen går både på bilister og cyklister. For bilisternes vedkommende bliver det et spørgsmål om dårligere fremkommelighed, hvor det sandsynligvis vil blive besværligt at komme ud på Skejbygårdsvej i spidsbelastningsperioder fra sidevejene, og hvor der som følge deraf kan opstå farlige situationer. For cyklisternes vedkommende så bliver behovet for en cykelsti på Skejbygårdsvej endnu mere presserende, ligesom der også i høringssvarene bliver rejst forskellige problematikker ifb. med T-krydset ved skejbyvej og Skejbygårdsvej, som giver anledning til både besvær og farlige situationer for cyklisterne. De forhold ser Venstre med bekymring på.


Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

15. Bæredygtighedsudvalg

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. januar 2018.

16. Forslag fra SF: Finansiering af letbane mellem Aarhus Ø og Brabrand

Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. januar 2018.

17. Forslag UFP om Letbanens videre arbejde

Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. januar 2018.


Sagerne 17, 23 og 24 blev behandlet sammen.

18. Nye dagtilbudsgrupper og samlet skole- og fritidsløsning i Rosenvang

Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. januar 2018.

19. Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. januar 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 20. december 2017.

20. Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. januar 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 20. december 2017.

21. Forslag fra EL om intern arbejdsmiljøkontrol

Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 10. januar 2018 om magistratsbehandling af forslaget.


Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

22. Mobilitetsplan for Aarhus Midtby – endelig vedtagelse

Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 10. januar 2018.

23. Letbanens etape 2 – videre planlægning og miljøvurdering

Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. januar 2018.


Sagerne 17, 23 og 24 blev behandlet sammen.

24. Letbaneudbygning. Projektafklaring, etape 2

Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. januar 2018.


Sagerne 17, 23 og 24 blev behandlet sammen.

25. Lisbjerg: Udviklingsplan og udbud, etape 1

Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. januar 2018.

26. Etablering af hellested i Åparken

Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. januar 2018.

27. Lokalplan 1043, Bolig- og erhvervsområde ved Blomstervej i Tilst - Endelig

Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. januar 2018.

28. Forslag til Parkeringspolitik 2018

Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 10. januar 2018.

29. Afsluttede anlægsregnskaber for 2015-2017 - Teknik og Miljø

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. december 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 18. december 2017.

30. Viby Syd, Kontorhus

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. december 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 18. december 2017.


Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold.


Venstres og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

31. Forventet regnskab og tillægsbevillinger MSO 2017

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. december 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 18. december 2017.

Lukket dagsorden

32. Udpegning af sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet

Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. december 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 8. januar 2018.


Bente Steffensen blev udpeget. 

33. Udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer til Aarhus Vand A/S

Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. december 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 8. januar 2018.

 
 

Opdateret: 11.1.2018

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Byrådssekretariatet

Telefon: 89 40 22 50

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code