Gå til sidens indhold

Effektiviseringsprojekter

En række projekter har til formål at effektivisere kommunens drift og serviceproduktion

Kataloget ”Udvalgte Effektiviseringsprojekter 2016” beskriver erfaringerne med en række forskellige projekter i Aarhus Kommune, som alle har til formål at effektivisere på en lang række af kommunens drifts- og serviceområder.

 

Kataloget blev publiceret første gang i 2015, hvorfor der i dette års katalog også er fokus på en opfølgning af de tidligere beskrevne projekter, som ikke er fuldt ud gennemførte endnu. Når alle projekter er fuldt ud gennemførte, forventes 2015-kataloget at effektivisere for 154,4 mio. kr.

 

Det fremgår af den økonomiske politik for Aarhus Kommune, at der som hovedregel kan realiseres årlige effektiviseringsgevinster på 1 % af de samlede decentraliserede rammer. Dette svarer til effektiviseringer på ca. 116,7 mio. kr. i 2016 og i hvert af de efterfølgende år for hele Aarhus Kommune.

 

De 31 projekter, beskrevet i 2016-kataloget, forventes at have effektiviseret for 95,6 mio. kr. ved fuld indfasning. Dertil kommer, at kataloget i sin nuværende form ikke indeholder alt effektiviseringsarbejde, der er arbejdet på i løbet af året. Sparekataloget fra Budget 2016, vedtaget d. 3. februar 2016, indeholdt mange øvrige effektiviseringsforslag. Nogle udvalgte projekter herfra er blevet beskrevet i effektiviseringskataloget, men det er langt fra alle. Gevinsterne fra de øvrige effektiviseringstiltag i sparekataloget er opgjort til minimum 65 mio. kr. årligt på den lange bane.

 

Se "Udvalgte Effektiviseringsprojekter 2016"

Gense "Udvalgte Effektiviseringsprojekter 2015" 

 

 

 

Kontakt

Raadhuset

Budget og Planlægning

Borgmesterens Afdeling

Rådhuset

8000 Aarhus C

 
 
 

Opdateret: 09.5.2017

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Budget og Planlægning 

Telefon: 89 40 21 43

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code