På Byrådets Faktasider kan du  finde oplysninger om de 31 byrådsmedlemmer i Aarhus Byråd. Følgende oplysninger ligger i øjeblikket på faktasiderne for perioderne 2010-2013, 2014-2017 og for 2018-2020:

Politisk arbejde

Stemmetal
Fravær i byråd og udvalg

Økonomiske forhold

Byrådsvederlag
Udvalgsvederlag
Øvrige vederlag m.v.
Avis m.v.
Befordring, egen bil
Befordring offentligt transportmiddel
Befordring, taxa
Gaver - udgiften til gaver givet på vegne af Aarhus Kommune. 
It-hjemmearbejdsplads
Telefon
Rejser

For den nuværende periode kan der også findes oplysninger om:

Personlige forhold

Civilt erhverv
Selvstændig virksomhed
Bestyrelsesposter
Selskabsinteresser
Økonomisk aftale med arbejdsgiver
Kontaktoplysninger
Hjemmeside

De økonomiske oplysninger opgøres efter årets afslutning.

Faktasider 2022-2025

Faktasider 2018-2021

Faktasider 2014-2017

Faktasider 2010-2013