POLITISK ARBEJDE

Stemmetal 
Fravær i byråd og udvalg

ØKONOMISKE FORHOLD

Byrådsvederlag 
Udvalgsvederlag 
Øvrige vederlag m.v. 
Avis m.v.
Befordring, egen bil 
Befordring offentligt transportmiddel 
Befordring, taxa 
Gave 
It-hjemmearbejdsplads 
Telefon 
Rejser

Byrådsmedlemmer