Vælg Postliste

Postlister

Aarhus Kommune viser lister over ind- og udgående post fra de seneste 30 dage.

I boksen under overskriften "Vælg postliste" vælger du først, hvilken afdeling du ønsker at se postlisten for - dernæst, om der skal være tale om den indgående eller udgående postliste samt den dato, du ønsker at se.

Henvendelse vedrørende konkret indsigt i postlister kan rettes til de enkelte magistratsafdelinger, til de kontaktoplysninger der står øverst ved den givne postliste.

Problemer med postlisten?

Oplever du problemer med postlistevisningen, må du meget gerne skrive til kommunikation@ba.aarhus.dk mærket "Postliste", så vi hurtigt kan se på problemet.

Hvor meget post kommer på postlisten?

Du kan følge med i, hvor mange breve de enkelte afdelinger journaliserer  i  journalsystemet  eDoc, og dermed publicerer på postlisten. Statistikken opdateres på månedsbasis.

Se statistik over antal breve på postlisten

Høringssvar

Aarhus Kommune tager i 2019 gradvist en ny høringsportal i brug, kaldet deltag.aarhus.dk. Høringssvar i igangværende høringer offentliggøres løbende på portalen. Disse høringssvar offentliggøres ikke på postlisten, og vi henviser derfor til høringsportalen.

Gå til deltag.aarhus.dk