Vælg Postliste

Postlister

Aarhus Kommune viser lister over ind- og udgående post.

I boksen under overskriften "Vælg postliste" vælger du først, hvilken afdeling du ønsker at se postlisten for - dernæst, om der skal være tale om den indgående eller udgående postliste samt den dato, du ønsker at se.

Henvendelse vedrørende konkret indsigt i postlister kan rettes til de enkelte magistratsafdelinger, til de kontaktoplysninger der står øverst ved den givne postliste.

Problemer med postlisten?

Oplever du problemer med postlistevisningen, må du meget gerne skrive til kommunikation@ba.aarhus.dk mærket "Postliste", så vi hurtigt kan se på problemet.

Hvor meget post kommer på postlisten?

Du kan følge med i, hvor mange breve de enkelte afdelinger journaliserer i  journalsystemet  GO (og tidligere i eDoc), og dermed publicerer på postlisten. Statistikken opdateres på månedsbasis.

Se statistik over antal breve på postlisten

Vær opmærksom på, at der grundet overgang til nyt journalsystem i Aarhus Kommune har været uregelmæssig publicering i 2. og 3. kvartal af 2022.

Høringssvar

Aarhus Kommune anvender høringsportalen deltag.aarhus.dk. Høringssvar i igangværende høringer offentliggøres løbende på portalen. Disse høringssvar offentliggøres ikke på postlisten, og vi henviser derfor til høringsportalen.

Gå til deltag.aarhus.dk