Postliste, Borgmesterens Afdeling,

På postlisten vises dokumenter, der er journaliseret i Aarhus Kommunes fælles sags- og dokumenthåndteringssystem. Henvendelser, der indeholder personfølsomme oplysninger og private forhold vises ikke. Det samme gælder en række henvendelser, der håndteres i særskilte it-systemer på de forskellige fagområder.

I perioden januar - maj 2019 er en del henvendelser til og fra Borgmesterens Afdeling er ikke publiceret som planlagt.

I dette dokument findes en oversigt over ikke-publicerede elementer.  Adgang til de enkelte henvendelser på listen sker - ved henvendelse til Byrådssekretariatet.

Henvendelse vedrørende postlisten kan ske til Byrådssekretariatet, telefon 8940 2250