Postliste, Sociale Forhold og Beskæftigelse,

På postlisten vises dokumenter, der er journaliseret i Aarhus Kommunes fælles sags- og dokumenthåndteringssystem. Henvendelser, der indeholder personfølsomme oplysninger og private forhold vises ikke. Det samme gælder en række henvendelser, der håndteres i særskilte it-systemer på de forskellige fagområder.

Henvendelse vedrørende breve på postlisten rettes til henholdsvis: Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Ledelsessekretariatet på telefon 89 40 34 11 eller mail socialogbeskaeftigelse@aarhus.dk Socialforvaltningen på telefon 89 40 30 23 eller mail social@aarhus.dk Beskæftigelsesforvaltningen på telefon 89 40 25 74 eller mail beskaeftigelse@aarhus.dk