Postliste, Sundhed og Omsorg,

På postlisten vises dokumenter, der er journaliseret i Aarhus Kommunes fælles sags- og dokumenthåndteringssystem. Henvendelser, der indeholder personfølsomme oplysninger og private forhold vises ikke. Det samme gælder en række henvendelser, der håndteres i særskilte it-systemer på de forskellige fagområder.

Henvendelse vedrørende postlister kan ske til Sundhed og Omsorgs hovedpostkasse - post@mso.aarhus.dk