Postliste, Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger,

På postlisten vises dokumenter, der er journaliseret i Aarhus Kommunes fælles sags- og dokumenthåndteringssystem. Henvendelser, der indeholder personfølsomme oplysninger og private forhold vises ikke. Det samme gælder en række henvendelser, der håndteres i særskilte it-systemer på de forskellige fagområder.

Spørgsmål rettes til Ledelsessekretariatet, mail: post@mtm.aarhus.dk