Postliste, Drift og Anlæg,

På postlisten vises dokumenter, der er journaliseret i Aarhus Kommunes fælles sags- og dokumenthåndteringssystem. Henvendelser, der indeholder personoplysninger og private forhold vises ikke. Det samme gælder en række henvendelser, der håndteres i særskilte it-systemer på de forskellige fagområder.

Spørgsmål rettes til Mobilitet, Anlæg og Drift, mail: mad@mtm.aarhus.dk