Postliste, Miljø og Energi,

På postlisten vises dokumenter, der er journaliseret i Aarhus Kommunes fælles sags- og dokumenthåndteringssystem. Henvendelser, der indeholder personoplysninger og private forhold vises ikke. Det samme gælder en række henvendelser, der håndteres i særskilte it-systemer på de forskellige fagområder.

Spørgsmål rettes til Plan, Byggeri og Miljø (tidligere Center for Miljø og Energi), mail: pbm@mtm.aarhus.dk