Har du en konkret sag inden for ældre- eller sundhedsområdet, som du gerne vil drøfte med Jette Skive, så er det muligt at få en snak med hende.

Træffetid i 1. kvartal 2019: 6. marts kl. 9.00-10.30

Træffetid i 2. kvartal 2019: 12. juni kl. 9.00-10.30

Træffetid i 3. kvartal 2019: 24. september kl. 12.30-14.00

Træffetid i 4. kvartal 2019: 4. december kl. 9.00-10.30

Møderne foregår på Jette Skives kontor på rådhuset, 4. sal, værelse 467, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C. 

Interesserede bedes ringe i god tid på tlf. 89 40 65 01 for at aftale et tidspunkt samt oplyse, hvad du gerne vil tale med rådmanden om.