Du kan som forældre blive valgt ind i bestyrelsen eller forældrerådet i dit barns dagtilbud når der afholdes lokalvalg.
For at få yderligere informationer om lokalvalget skal du kontakte dit barns institution.

Som en del af dagtilbudsbestyrelsen er du med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af institutionerne og har indflydelse på hverdagen i dagtilbuddet.


Dagtilbudsbestyrelsen har blandet andet indflydelse på principperne for dagtilbuddets:

  • Pædagogik
  • Budget
  • Ansættelse af ledere og medarbejdere
  • Formulering af læreplaner
  • Børnemiljøvurdering
  • Åbningstider
  • Ferielukning
  • Madordning

Dagtilbudsbestyrelsen består af en eller flere repræsentanter fra de enkelte forældreråd i institutionerne. Dagtilbudslederen deltager i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.

Repræsentanter til bestyrelsen skal vælges inden 1. september.

 

Der skal være et forældreråd i alle institutioner i dagtilbuddet. Som en del af forældrerådet er du med til at sikre forældrene har indflydelse på hverdagen i den enkelte institution.


Forældrerådet i en institution består af fem forældre og én medarbejder. Institutionens pædagogiske leder deltager i møderne, men har ingen stemmeret.

Ønsker du som forældre at blive valgt ind i forældrerådet kan du kontakte dit barns institution for nærmere information. 
Valget til forældrerådet foregår på et møde, som skal afholdes inden 1. september.