- Og er I en organisation med særlig interesse for fritids- og ungdomsskolearbejdet i lokalområdet, kan I ligeledes blive medlem af bestyrelsen i det lokale fritids- og ungdomsskoletilbud.

Hvert fritids- og ungdomsskoletilbud har en bestyrelse og hver afdeling i fritids- og ungdomsskoletilbuddet har et forældre- og ungeråd.

Fritids- og ungdomskolebestyrelsens opgave er at sikre at forældrene, de unge, medarbejdere og organisationer har indflydelse på tilbuddet.

Forældre- og ungerådets opgave er at sikre, at de unge og forældrene har indflydelse i det daglige i hver afdeling. Derudover er forældre- og ungerådet sparringspart for fritids- og ungdomskolebestyrelsen.

Fritids- og ungdomsskolebestyrelserne består af 13 medlemmer og heltidsundervisningens bestyrelse består af 11 medlemmer, da der ikke vælges ungerepræsentanter.


Fordeling af bestyrelsesmedlemmer:

  • 4 repræsentanter fra organisationer med særlig interesse for fritids- og ungdomsskolearbejder i lokalområdet, f.eks. idrætsorganisationer, boligorganisationer og fællesråd m.fl.
  • 2 medarbejderrepræsentanter
  • 3 forældrerepræsentanter
  • 4 unge/elevrepræsentanter

Du kan få nærmere information om valg til fritids- og ungdomsskolebestyrelse ved at kontakte det lokale fritids- og ungdomsskoletilbud.

Forældre- og ungerådet består af:

  • 3 ungerepræsentanter
  • 3 forældrerepræsentanter
  • 1 medarbejderrepræsentant (valgfri)

Der oprettes ikke forældre- og ungeråd ved Heltidsundervisningen.

Du kan få nærmere information om valg til forældre- og ungeråd ved at kontakt dit barns lokale fritids- og ungdomsskoletilbud.