Vores formål er at varetage skolebestyrelsernes interesser i samarbejdet med Børn & Unge i Århus Kommune om det at drive skole.

Det sker blandt andet gennem:

  • Møder med rådmand vedr. kommende dialogmøder og emner der optager skolerne.
  • Følgegruppemøder vedr. børn- og unge temaer – fx forældretilfredshedsundersøgelse, kvalitetsrapporter og kommunikationsplatforme.
  • Høringssvar om emner som vedrører skoler – fx Inklusion, økonomi, Børn & Unge politikken

Vores vision er at højne kvaliteten i de kommunale skoletilbud i:

  • Skole- og hjem samarbejdet
  • Rammer og vilkår for skolen
  • Det faglige udbytte
  • Trivsel for såvel elever som personale

Herudover har FSAA et særligt fokus på at give en stemme til de familier, der i mindre grad har ressourcer til at komme til orde. Det kan fx være etniske minoriteter, socialt udsatte, børn med specialpædagogiske behov.

FSAA har desuden én plads i Brugerrådet for det Koordinerende Kørselstilbud

Bestyrelsen i FSAA

Formand
Nikolai Rosenkilde, fsaaaarhus@gmail.com

Suppleant
Abdi-Rahman Mahmud Lidle, Møllevangskolen

Tilforordnede
Charlotte Jacobsen, tidl. Engdalskolen
Elsebeth Pii Svane, tidl. Vejlby Skole og tidl. formand