Råd på lokalcentre

Rådene er forankret på byens lokalcentre, og skal medvirke til:

  • At implementere Medborgerskabspolitikken sammen med borgerne i lokalområdet.
  • At gøre lokalcenteret til et sted for alle, et sted for sociale fællesskaber, generationsbrobygning og aktivt medborgerskab.
  • At udvikle lokalcentret i et samarbejde med Sundhed og Omsorg, frivillige, foreninger, organisationer og andre relevante aktører i lokalområdet

Læs mere om lokalcentrene i artiklen fra VITAL oktober 2017 her

Læs mere om Medborgerskabspolitikken


Råd på plejehjem

Rådene er forankret på byens plejehjem, og skal medvirke til:

  • At gøre plejehjemmet til et godt sted at være med fokus på nærvær, fællesskaber og gode oplevelser.
  • At understøtte beboernes interesser i overensstemmelse med gældende kvalitetsstandarder og lovkrav.
  • At udvikle plejehjemmet i et tæt samarbejde med forstanderen, pårørende, medarbejdere, frivillige og relevante aktører i lokalområdet.

Bliv en del af rådet i dit lokalområde

Aarhus Kommune er opdelt i 7 geografiske områder. Hvis du vil være en del af et råd i dit nærområde, kan du finde flere oplysninger på områdernes egne hjemmesider.

Link til Aarhus Kommunes 7 geografiske områder 

 

Følgegruppen for Slip Kræfterne Fri

Følgegruppen har til formål at følge og understøtte rådsarbejdet. Formålet er at sikre den overordnede vision, vidensdeling og brobygning på tværs af områder, samt tilbyde sparring og følgeskab i implementeringsfasen.

Følgegruppen består af:

Lene Offersen (formand), Områdechef i Viby-Højbjerg, leoff@aarhus.dk  

Anne Skyum, Frivilligkonsulent i Christianbjerg, ans@aarhus.dk

Erik Vigsø, Formand for Frivilligrådet, erik.vigsoe@stofanet.dk

Jan Radzewicz, Formand for Ældrerådet, janradze@gmail.com

Barbara Dunn, Forperson for Lokalcenterrådet Møllestien

Nedenfor finder du vedtægterne for rådene på plejehjem og lokalcentre, en standardforretningsorden og kommissoriet for følgegruppen for Slip Kræfterne Fri.