Der afholdes valg til byrådet hvert fjerde år. Næste gang der afholdes valg til byrådet er i november 2025.

Hvis du ønsker at opstille som kandidat til byrådet, skal du opstilles på en kandidatliste. Kontakt Valgsekretariatet i Borgerservice for nærmere information om krav og frister.
Hvem kan stemme?

Du har stemmeret til Kommunalvalget, hvis du på valgdagen er 18 år og har fast bopæl i Aarhus Kommune og derudover opfylder mindst ét af følgende kriterier:

  • er dansk statsborger
  • er statsborger i et af de øvrige EU-lande, Island eller Norge
  • har haft fast bopæl i Danmark uden afbrydelser de seneste tre år forud for valgdagen
    Valgresultater

Du kan se valgresultater fra det tidligere valg på KMD's hjemmeside kmdvalg.dk