Borgermøde - Centerområdet ved Hasle Torv

Tirsdag den 17. december 2019 fra kl. 17:00-19:00 i Hasle Kirkes sognehus, Viborgvej 158.

Tilmelding på mail til: tilmeldarrangement@aarhus.dk senest den 12. december 2019.

Invitationen kan ses her

Aarhus Kommune overvejer at ændre plangrundlaget, som angiver hvad og hvor meget der er mulighed for at bygge, i området omkring Hasle Torv

På nuværende tidspunkt vil vi gerne drøfte og høre din mening om bl.a.:

- Er det en god idé at give mulighed for byggeri i mere end tre etager?
- Hvordan skaber vi et velfungerende centerområde med butikker, boliger og mødesteder?
- Hvilken slags centerområde ønsker du?

Debatoplægget kan ses her