Borgermøde - Tordenskjoldsgade 31A m. fl.

Torsdag den 28. november 2019 i Beboerhuset på Trøjborg, Tordenskjoldsgade 31 fra kl. 17.00 - 19.00.

Tilmelding på: tilmeldarrangement@aarhus.dk senest den 26. november 2019.

Du kan se invitationen her