Borgermøde - Udvidelse af Viborgvej til fire spor

Aarhus Kommune afholder borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af miljøvurderingen af udvidelsen af Viborgvej til fire spor:

Onsdag den 23. oktober 2019 kl. 17:00 - 18:30 i Roof Top Lounge, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand.

Deltagelse er gratis, men af hensyn til det praktiske vil vi gerne have tilmelding på: tilmeldarrangement@aarhus.dk senest den 21. oktober 2019.

Du kan se invitationen her

Aarhus Byråd har sendt miljøvurdering (VVM) og udkast til §25 tilladelse i offentlig høring fra den 8. oktober til den 3. december 2019. 

Du kan finde materialet på Aarhus Kommunes hjemmeside - Klik her