Borgermøde - Lokalplan nr. 1113, Rolighedsvej 16A, Risskov

OBS!

Borgermødet skulle have været afholdt på mandag den 23. marts 2020. Men på baggrund af den særlige situation under corona-epidemien, hvor alle offentlige arrangementer med mere end 10 deltagere nu er aflyst, aflyses også borgermødet om lokalplan 1113.

Aarhus Kommune har vurderet muligheden for at afholde et virtuelt borgermøde som et alternativ, men vi finder ikke, at det vil være velegnet i denne sag.

Derfor udskydes høringsfristen til 15. maj 2020. Vi håber, at det inden for denne periode bliver muligt igen at afholde borgermøder, og vi afventer nu situationen.

Der bliver meldt en ny dato for et borgermøde ud, når det bliver muligt.

------------------------------

Du kan læse mere om forslag til Lokalplan nr. 1113 - klik her