06 maj

Landzonetilladelse til nyt stuehus. Midlertidig landzonetilladelse af eksisterende stuehus samt til ombygning af eksisterende stuehus - Kærbyvej 18, Aarhus N

Aarhus Kommune har meddelt landzonetilladelse til placering af et nyt stuehus, at eksisterende stuehus anvendes til bolig indtil ibrugtagning af nyt stuehus samt landzonetilladelse til, at eksisterende stuehus overgår varigt til garage, når nyt stuehus tages i brug. Landzonetilladelsen er meddelt vedr. matr. 20c og 20d, Lisbjerg, Århus Jorder