Afgørelse om godkendelse af nedrivning af bevaringsværdigt stuehus på Ajstrupvej ved Malling

Stuehuset er bevaringsværdigt ifølge kommuneplanen med bevaringsværdi 4. Stuehuset ønskes nu nedrevet i sammenhæng med tre omkringliggende ældre landbrugsbygninger, der ikke er omfattet af bevaringsværdi.

Aarhus kommune har besluttet ikke at nedlægge forbud mod nedrivningen.

Se afgørelse her