Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig beboelsesejendom i Aarhus C

Du kan via linket søge oplysninger om bevaringsværdien for ejendommen.

Søg efter fredede og bevaringsværdige bygninger

Indsigelsesfrist

Har du bemærkninger til ansøgningen om nedrivning, kan du sende dem til Byggeri, Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J eller pr. e-mail til byggesag@mtm.aarhus.dk

Dine bemærkninger skal være Byggeri i hænde senest onsdag den 20. marts 2019.

Efter fristens udløb vil der blive taget stilling til nedrivningen.