Afgørelse om godkendelse af nedrivning af bevaringsværdig række-/ dobbelthus på Randersvej 115, Aarhus N.

Bygningen er bevaringsværdig ifølge kommuneplanen med bevaringsværdi 3. Række-/ dobbelthuset ønskes nu nedrevet som led i opførelsen af ny etageboligbebyggelse.

 Aarhus kommune har besluttet ikke at nedlægge forbud mod nedrivningen. Se afgørelsen her