Indkaldelse af idéer og forslag til temaplanlægning om detailhandel

Kommuneplan 2017 blev udarbejdet i overensstemmelse med den tidligere lov, fordi planforslaget blev vedtaget til offentliggørelse, før den ny planlov trådte i kraft. Forud for kommuneplanrevisionen blev der udarbejdet en detailhandelsanalyse og foretaget en gennemgribende revision af kommuneplanens centerstruktur. Men med den nye planlov er der kommet helt nye muligheder for at planlægge for dagligvare- og udvalgsbutikker. Dette vil Aarhus Kommune gerne drøfte med brugere og virksomheder.

Aarhus Kommune vil derfor revidere kommuneplanens indhold om detailhandel og indkalder til idéer og forslag til ændring af kommuneplanens detailhandelsbestemmelser.

Vi hører gerne din mening
Synspunkter og idéer, der indsendes under denne debat, bliver forelagt Aarhus Byråd. De skal indsendes senest den 1. februar 2019 på https://deltag.aarhus.dk

Analyse af udviklingen
Parallelt med høringen (indkaldelsen af ideer og forslag) gennemføres der en analyse af detailhandelsudviklingen i Cityområdet og på Trøjborg siden seneste analyse i 2014. Der vil endvidere blive samlet op på generelle udviklingstendenser inden for detailhandel. Og detailhandlens samspil med andre kommunale målsætninger vil blive belyst – fx målsætninger i relation til byliv og turisme.
I forlængelse heraf vil der blive indkaldt til dialogmøder om temaer fra høringen og fra de forskellige undersøgelser – for at kvalificere grundlaget for udarbejdelsen af et konkret forslag til ændring af kommuneplanens detailhandelsbestemmelser.

Kontakt
Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du velkommen til at kontakte arkitekt Henrik Pedersen, Kommuneplanafdelingen, Ledelsessekretariatet på 41859769.