Debatoplæg - Centerområdet ved Hasle Torv

Aarhus Kommune overvejer at ændre plangrundlaget, som angiver hvad der kan bygges, samt hvor meget og hvordan, det er muligt at bygge i området omkring Hasle Torv.

På nuværende tidspunkt vil vi gerne drøfte og høre din mening om bl.a.:

- Er det en god idé at give mulighed for byggeri i mere end tre etager?
- Hvordan skaber vi et velfungerende centerområde med butikker, boliger og mødesteder?
- Hvilken slags centerområde ønsker du?

Debatoplægget kan ses her

Dine muligheder

Aarhus Kommune vil gerne høre din mening om den fremtidige planlægning for området, og opfordrer dig derfor til at læse debatoplægget. Har du ideer og forslag, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar.

Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet.

Høringen slutter den 3. januar 2020.

Borgermøde

Da kommunen har fået mange henvendelser om, at måtte bygge i området omkring Hasle Torv samt stor interesse fra beboere for at debattere områdets fremtid, afholder Aarhus Kommune et borgermøde omkring helhedsplanlægning for et område omkring Hasle Torv.

Borgermødet vil indkalde ideer og forslag til planlægningen for både det heri viste område, men også til en mere bred helhedsplanlægning for et større område omkring torvet.

Alle er velkomne til mødet.

Invitationen kan ses her