Debatoplæg - Udvidelse af Aarhus Havn

Aarhus Havn har spurgt, om det er muligt at udvide erhvervshavnen med ca. 100 ha i løbet af de næste ca. 30 år.

En sådan havneudvidelse kan kun ske, hvis Aarhus Kommune ændrer kommuneplanen og derefter udarbejder lokalplan. Det er samtidig nødvendigt at gennemføre en miljøvurdering af planlægningen og en miljøvurdering af det konkrete havneprojekt. Derudover skal havneudvidelsen også godkendes af flere statslige myndigheder.

Aarhus Kommune vurderer, at Aarhus Havn har en vigtig infrastrukturel rolle i forhold til byens og regionens forbindelse med omverdenen, og har derfor indledt planlægningen for en udvidelse af havnen.

Aarhus Kommune afholder et møde, hvor Aarhus Havn og vi vil orientere om projektet og om plan- og miljøvurderingsprocessen.

Debatoplæget kan ses her

Supplerende materiale kan ses på Høringsportalen

Dine muligheder

Vi vil gerne høre dine idéer og forslag til planlægningsarbejdet, samt til hvad der skal indgå i miljøvurderingerne, og opfordrer dig derfor til at læse debatoplægget. Har du ideer og forslag, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar.

Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet.

Høringen slutter den 31. januar 2020.

Informationsmøde

Kom og hør om Aarhus Havns ønske om at udvide havnen. Der vil være mulighed for at stille og få svar på spørgsmål vedrørende havne-udvidelsen og den kommende plan- og miljøvurderingsproces.

Alle er velkomne til mødet.

Invitationen kan ses her