Temaplan om detailhandel - Tillæg nr. 61 til Kommuneplan 2017

Med temaplanen om detailhandel ændres der på hovedstrukturteksten, der indeholder retningslinjerne om detailhandel og på de konkrete rammer.

Temaplanen følger langt overvejende kun op på de konkrete emner, der indgik i lovændringen:

  • Mulighed for større dagligvarebutikker
  • Mulighed for større udvalgsvarebutikker
  • Mulighed for at udvide aflastningscentre
  • Mulighed for at e-handelsvirksomheder med begrænset lagersalg kan etableres i erhvervsområder

Planen muliggør dagligvarebutikker på op til 5.000 m2 i City og bydelscentre i lokalsamfund på over 15.000 indbyggere. I de samme områder muliggøres udvalgsvarebutikker på op til 5.000 m2. I City muliggøres en særskilt planlægning for butikker på over 5.000 m2.

Det mulige butiksareal for enkeltstående dagligvarebutikker og dagligvarebutikker i lokalcentre hæves til 1.200 m2.

Der foreslås ikke udvidelse af aflastningscentre, men der fastlægges ud fra et fleksibilitetshensyn et maksimalt butiksareal på 10.000 m2, så eksisterende butikker i sammenhængende bygninger vil kunne sammenlægges. Der er kun beskeden restrummelighed i aflastningscentrene. Der indsættes tillige en minimumsbutiksstørrelse på 2.000 m2 for nye butikker.

Muligheden for salg i forbindelse med showroom tilknyttes alene produktions- og håndværksvirksomheder, svarende til nugældende regler og at det underbygges ved at justere på retningslinjerne, så det præciseres, at der kun kan der ske direkte salg af egne produkter fra e-butikker i tilknytning til produktions- og håndværksvirksomheder.

Startdato: 3. december 2019

Svarfrist: 3. februar 2020

Link til forslaget:

Forslag til temaplan om detailhandel. Tillæg nr. 61 til Kommuneplan 2017