Debatoplæg - Udviklingsplan for arealerne omkring Nørreport

Aarhus Kommune er blevet spurgt om mulighederne for at omdanne området ved Europaplads, Mindegade og Ridderstræde. Forespørgslen er i harmoni med visionen og retningslinjerne i Kommuneplan 2017 i forhold til at prioritere udvikling af Midtbyen ved omdannelse og fortætning og skabe centralplaceret arbejdspladser i kombination med bylivsskabende funktioner i stueplan. Vi overvejer derfor at ændre de formelle rammer, der regulerer udviklingen i området.

Der var fra den 11. august til den 1. september 2016 udsendt et debatoplæg på samme område. Den nye forespørgsel omfatter et revideret projekt. Det ønskes at den nye planlægning kan ske som en fortætning af det eksisterende cityområde med en karrébebyggelse. Fortætningen vil rumme anvendelser som kontorvirksomhed, liberale erhverv, restaurant og butik.

Debatoplægget kan ses her

Den kan også ses på Borgerservice, Hovedbiblioteket - Dokk1.

Dine muligheder

Aarhus Kommune vil gerne høre din mening om den fremtidige planlægning for området, og opfordrer dig derfor til at læse debatoplægget. Har du ideer og forslag, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar.

Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet.

Høringen slutter den 12. august 2019.