Forslag til ændring af kommuneplanramme for Trøjborgvej 8

Kommuneplantillægget omfatter et privatejet areal på 534 m2, der foreslås overført fra kommuneplanens rammeområde til offentlige formål 040501OF til rammeområde 040109BO, udlagt til boligformål i form af etageboliger.
Ejeren ønsker at anvende ejendommen til en etageboligbebyggelse i stedet for den nuværende villa. Dette ønske kan ikke realiseres uden et ændret plangrundlag.

Hvis du har spørgsmål vedrørende selve forslaget kan du kontakte projektleder Henrik Pedersen på tlf. 41859769

Se forslaget på Aarhus Kommunes  høringsportal