Offentlig høring af forslag til planstrategi og debatoplæg om temaplaner

Forslag til Planstrategi 2019 lægger op til en videreførelse af den overordnede strategi fra Planstrategi 2015. Her blev der sat en retning for de næste mange års udvikling, og der blev introduceret tre strategiske fokusområder, der skal bidrage til at koordinere og fokusere væksten. Med forslag til Planstrategi 2019 lægges op til en delvis revision af kommuneplanen, der primært sker via 10 temaplaner.

Titlerne på de ti temaplaner er:

  • Arealer til alle boligtyper
  • Omstilling til grøn energi
  • Sammenhæng mellem naturområder
  • Landskabet
  • En grønnere by med mere blåt


  • Vedvarende energianlæg, vindmøller og solenergianlæg
  • Erhvervsarealer
  • Grundvandsredegørelse
  • Detailhandelsplanlægning
  • Oversvømmelse og erosion

Samtidig med planstrategien offentliggøres et debatoplæg, der omhandler de fem førstnævnte temaer.

OFFENTLIG HØRING


Forslag til Planstrategi 2019 og Debatoplæg om temaplaner er fremlagt i offentlig høring i perioden 23. maj til 15. august. Borgere, virksomheder og organisationer inviteres til at komme med idéer og synspunkter til planstrategien og temaplanernes indhold. Synspunkter og idéer, der indsendes under denne debat, bliver forelagt Aarhus Byråd. Dine synspunkter og idéer skal indsendes senest den 15. august 2019. Du kan indsende dine idéer og forslag på Aarhus Kommunes hørings-portal: https://deltag.aarhus.dk


Her er der også mulighed for at tilmelde sig et orienteringsmøde den 13. juni fra kl. 19 – 21.


SPØRGSMÅL


Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du velkommen til at kontakte kommuneplanchef Lars Høeberg, Teknik og Miljø på tlf. 41 85 97 99.

Aarhus Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Aarhus Kommune er dataansvarlig for behandling af personoplysninger.

Du kan læse mere om kommunens behandling af personoplysninger her: