Debatoplæg - Nyt boligområde i Skæring Nord

I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev det besluttet, at den kommunalt ejede Skæring Planteskole skulle afvikles, og arealerne omkring planteskolen skulle omdannes til et nyt boligområde. Samtidig var der ønsker fra to private bygherrer om udvikling af to privatejede arealer, grænsende op til Skæring Planteskole. Aarhus Kommune er derfor i gang med at udarbejde en samlet helhedsplan for området.

Helhedsplanen omfatter, udover ovennævnte områder, også centerområdet med Føtex og erhvervsarealerne på den vestlige side af Grenåvej. Helhedsplanen skal fastlægge de overordnede principper for området, grønne arealer, veje og stier m.m.

Helhedsplanen skal medvirke til at skabe et attraktivt og levende bykvarter med forskellige boligtyper. Erhvervsområdet vest for Grenåvej forbliver udlagt til erhverv, mens området øst for Grenåvej primært ønskes anvendt til boligformål og enkelte offentlige funktioner. I den forbindelse overvejer vi at ændre kommuneplanens rammer for området, så der skabes mulighed for at udvikle hele området øst for Grenåvej til boligformål.

Debatoplægget kan ses her

Dine muligheder

Aarhus Kommune vil gerne høre din mening om den fremtidige planlægning, og opfordrer dig derfor til at læse debatoplægget. Har du ideer og forslag, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar.

Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet.

Høringen slutter den 12. december 2019.