Offentlig høring af Ændringsforslag til Temaplan for erhvervsarealer

Byrådet vedtog i mødet den 2. december 2020 at udsende Ændringsforslag for Temaplan for erhvervsarealer i offentlig høring.

På baggrund af en offentlige høring af forslag til temaplan for erhvervsarealer er der udarbejdet et ændringsforslag til de foreslåede rammer, der er fremlagt i forbindelse med i temaforslaget. Indholdet i ændringsforslagene betyder, at de skal sendes i offentlig høring før de kan indgå i Temaplanen for erhvervsarealer.

Offentlig høring

Ændringsforslag til Temaplan for erhvervsarealer er fremlagt i offentlig høring i perioden 7. december til 11. januar 2021. Borgere, virksomheder og organisationer inviteres til at komme med idéer og synspunkter til forslaget. Synspunkter og idéer, der indsendes under denne debat, bliver forelagt Aarhus Byråd. Dine synspunkter og idéer skal indsendes senest den 11. januar 2021. Du kan indsende dine idéer og forslag på Aarhus Kommunes høringsportal:

Gå til Høringsportalen her

Spørgsmål

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du velkommen til at kontakte Helle Friis, Borgmesterens Afdeling, Erhverv og Bæredygtig Udvikling på tlf. 23328551