Debatoplæg - Udvidelse af Hørgården

Aarhus Kommune overvejer at ændre plangrundlaget for at skabe mulighed for at udvide det nuværende plejehjem Hørgården. I samme forbindelse ønskes en højere kvalitet af det resterende grønne område.

Overvejelserne om ændring af kommuneplanens rammer sker på baggrund af en anmodning fra Aarhus Kommunes Magistratafdelingen for Sundhed og Omsorg.

Plejehjem og lokalcenter Hørgården ønskes udvidet med 27 nye plejeboliger. Udvidelsen af plejehjemmet foreslås etableret i den sydlige del af planområdet, umiddelbart vest for det eksisterende lokalcenter. Den nye bebyggelse ønskes opført i 2-3 etager.

I den nordlige og midterste del af planområdet anlægges et større vådt regnvandsbassin. Selve udvidelsen af regnvandsbassinet er planlagt, og er ikke en del af dette oplæg. Dette debatoplæg handler om, hvordan man har tænkt sig at udvikle området omkring regnvandsbassinet.

Debatoplægget kan ses her

Dine muligheder

Aarhus Kommune vil gerne høre din mening om den fremtidige planlægning, og opfordrer dig derfor til at læse debatoplægget. Har du ideer og forslag, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar.

Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og adresse i brevet.

Høringen slutter den 27. august 2020.