Debatoplæg - Willemoesgade karréen

Aarhus Kommune er blevet spurgt af en privat bygherre, om det er muligt at skabe ny byudvikling i karréen Willemoesgade, Otte Ruds Gade, Aldersrovej og Niels Juels Gade. Da forespørgslen harmonerer godt med visionen og retningslinjerne i Kommuneplan 2017, overvejer Aarhus Kommune derfor at ændre de formelle rammer, der angiver,  hvilken type udvikling, der kan ske i området.

I 2017 blev der afholdt en proces for udvikling af karréen med bl.a. en forudgående høring om ændring af kommuneplanens rammer. Den daværende ejer valgte at sætte sagen i bero, og det er den nye ejer, som har anmodet om udvikling af karréen. Da der er gået tre år, og der er kommet andre ønsker på baggrund af et konkret projekt, foretager vi derfor en ny forudgående høring.

Debatoplægget kan ses her

OBS! Vi har desværre konstateret en fejl på luftfotoet i debatoplægget. Der skulle selvfølgelig have stået "Aldersrovej" i stedet for "Larsen-ledts Gade". Vi beklager fejlen.

Dine muligheder

Aarhus Kommune vil gerne høre din mening om den fremtidige planlægning, og opfordrer dig derfor til at læse debatoplægget. Har du ideer og forslag, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar.

Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og adresse i brevet.

Høringen slutter den 28. august 2020.

Deltag i virtuelt borgermøde

Aarhus Kommune inviterer til virtuelt borgermøde om Willemoesgade karréen.

Mødet afholdes mandag den 17. august 2020 fra kl. 17.00 til 18.30 via platformen Microsoft Teams Live-​event.

Invitationen kan ses her - heri kan du læse mere om borgermødet samt hvordan du deltager.

På borgermødet vil der være mulighed for at høre oplæg og stille spørgsmål om den mulige omdannelse og den videre planlægningsproces.

OBS! Grundet de seneste udviklinger i forhold til smitterisiko og antal smittede med covid-19 i Aarhus, vil Plan fortsætte med at afvikle borgermøder virtuelt. Direktionen i Teknik & Miljø følger retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne, og derfor vil der i den kommende tid ikke blive afholdt fysiske borgermøder. Dette møde bliver afviklet over Teams Live Event som beskrevet i invitationen. Vi håber selvfølgelig, at I alle har lyst til at deltage alligevel og ser frem til et godt og givende borgermøde med gode spørgsmål fra jer borgere.