Debatoplæg - Brendstrupkilen

Byrådet besluttede den 9. oktober 2019 at igangsætte byudvikling omkring Marienlystvej og at sælge en række kommunalt ejede arealer.
Det blev desuden besluttet, at et eventuelt nettoprovenu fra salg af arealerne skal reserveres til en nye vejforbindelse mellem Viborgvej og Paludan-Müllers Vej og eventuelt Søftenvej. Planlægning og miljøvurdering for de nye veje kommer efterfølgende i høring og denne høring omhandler alene byudviklingen.

Du kan se debatoplægget her

Dine muligheder

Aarhus Kommune vil gerne høre din mening om den fremtidige planlægning, og opfordrer dig derfor til at læse debatoplægget. Har du ideer og forslag, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar.

Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og adresse i brevet.

Høringen slutter den 10. juli 2020.

Deltag i virtuelt borgermøde

Aarhus Kommune inviterer til virtuelt borgermøde om helhedsplan og kommuneplantillæg for byudvikling ved Tilst-Brendstrup. På mødet vil der være mulighed for at høre oplæg om visionerne for området og stille spørgsmål til den videre proces.

Alle er velkomne til mødet, som afholdes:

Torsdag den 2. juli 2020 kl. 17:00-18:30 via Microsoft Teams Live.

Du kan se invitationen her - hvori du kan læse mere om borgermødet og se hvordan du deltager.