Offentlig høring af Temaplan for erhvervsarealer

Byrådet vedtog i mødet den 29. april 2020 at udsende Temaplan for erhvervsarealer i offentlig høring. Temaplanen fastlægger nye retningslinjer og rammer for byens erhvervsarealer. Formålet er med temaplanen er at optimere arealanvendelsen i både de etablerede og de ubebyggede erhvervsområder samt at sikre en større hensyntagen til produktionserhvervene jf. ændringen af Planloven fra juni 2017.

På baggrund af en analyse af byens erhvervsområder redegøres der med temaplanen for, hvilke arealer der kan opfylde de forskellige virksomhedstypers behov. Vurderingen er, at der med de nye rammer vil være områder, der dækker langt de fleste virksomhedstypers behov. I temaplanen beskrives, hvordan miljøkonflikter fremover skal søges forebygget ved hjælp af fastlæggelse af konsekvenszoner rundt om områder forbeholdt produktionserhverv, og hvordan en modernisering og fortætning i nogle af de ældre, etablerede erhvervsområder muliggøres.

OFFENTLIG HØRING


Forslag til Temaplan for erhvervsarealer, Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017 er fremlagt i offentlig høring i perioden 7. maj til 2. juli 2020. Borgere, virksomheder og organisationer inviteres til at komme med idéer og synspunkter til forslaget. Synspunkter og idéer, der indsendes under denne debat, bliver forelagt Aarhus Byråd. Dine synspunkter og idéer skal indsendes senest den 2. juli 2020. Du kan indsende dine idéer og forslag på Aarhus Kommunes høringsportal:

Gå til Høringsportalen

SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du velkommen til at kontakte Helle Friis, Borgmesterens Afdeling, Erhverv og Bæredygtig Udvikling på tlf. 2332 8551