Debatoplæg - Sydhavnen, et nyt byområde

Aarhus Kommune ønsker at omdanne sydhavnskvarteret til en ny bydel. Hensigten er at omdanne området til en tæt og mangfoldig bydel med bl.a. erhverv, kultur, kunst og social mangfoldighed.

Byrådet vedtog i 2018 en Udviklingsplan for området. På baggrund af Udviklingsplanen har Aarhus Kommune udarbejdet en bydelsplan indeholdende de funktioner, byrum og bygninger, som byrådet ønsker skal kendetegne fremtidens Sydhavnskvarter. 

Bydelsplanen indeholder byggemuligheder svarende til 89.000 m2 etageareal og bygninger i varierende højder op til en maksimal højde på 110 m. Området bliver i dag mest brugt som bilparkeringsplads, men i nogen af de eksisterende bygninger er der indrettet atelier’er, værksteder og udstilling.

Debatoplægget kan ses her

Dine muligheder

Aarhus Kommune vil gerne høre din mening om den fremtidige planlægning, og opfordrer dig derfor til at læse debatoplægget. Har du ideer og forslag, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar.

Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og adresse i brevet.

Høringen slutter den 15. april 2020.