Bedre by i Viby

Helhedsplanen skal sætte retningen for den fremtidige byudvikling i Viby. Med byudviklingsindsatser, klima-​ og infrastrukturprojekter skal bydelen opgraderes, så Viby bliver en bedre og mere sammenhængende bydel med et trygt og blomstrende byliv.

Samtidig med Helhedsplanen er der udarbejdet en Miljørapport samt Tillæg nr. 84 til Kommuneplan 2017.

Helhedsplanen - klik her

Miljørapporten - klik her

Kommuneplantillægget - klik her

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslagene bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslagene, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 9. december 2020.

------

Borgermøde

Aarhus Kommune inviterer til virtuelt informationsmøde om Bedre by i Viby - Strategisk helhedsplan for byudvikling langs Skanderborgvej.

Mandag den 9. november 2020 kl. 17.00 - 18.30 via Microsoft Teams Live.

På mødet vil du som borger kunne høre om, hvordan planen er blevet til og den borgerinddragelse, der har bidraget til indholdet samt de overordnede principper i den færdige plan.

Yderligere oplysninger om borgermødet kan ses på siden deltag.aarhus.dk/borgermoeder