Debatoplæg - Ådalsvej 25 og 27 i Risskov

Aarhus Kommune er blevet kontaktet af en projektudvikler, der ønsker at skabe ny byudvikling på adressen Ådalsvej 25 og 27, 8240 Risskov. Projektudvikleren ønsker at nedrive den eksisterende bebyggelse og opføre tæt/lav boliger i to etager inklusiv parkeringskælder. Parkeringskælderen etableres i den eksisterende kælder, der bevares.

På nuværende tidspunkt vil vi gerne drøfte og høre din mening om:

  • At der kan blive mulighed for at bygge tæt/lav boliger, herunder rækkehuse, kædehuse m.fl.
  • At der kan blive mulighed for en maksimal bygningshøjde på 9,5 meter
  • At der kan blive mulighed for at have en bebyggelsesprocent på op til 65 % for området som helhed.

Debatoplægget kan ses her

Dine muligheder

Aarhus Kommune vil gerne høre din mening om den fremtidige planlægning for området, og opfordrer dig derfor til at læse debatoplægget. Har du ideer og forslag, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar.

Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet.

Høringen slutter den 12. maj 2021.