Debatoplæg om temaplan Oversvømmelse fra kyst og erosion

Folketinget vedtog i 2018 en ændring af planloven, der stiller nye krav til planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion.

Det skal fremgå af kommuneplanen, hvilke områder der kan blive udsat for oversvømmelse forårsaget af regn eller af havet samt erosion af kysterne. Det skal desuden fremgå af kommuneplanen, at det ved en efterfølgende lokalplanlægning skal vurderes, om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse og erosion, når der planlægges for byudvikling, tekniske anlæg eller ændret anvendelse.

På den baggrund har Aarhus Kommune besluttet at udarbejde en temaplan om oversvømmelse fra havet, hvor de krav planloven stiller, opfyldes og bliver indarbejdet i kommuneplanen. Oversvømmelse forårsaget af ekstreme regnvejr eller skybrud behandles i temaplanen Et grønnere Aarhus med mere blåt, som byrådet behandler senere i år.

Høring

Der indkaldes idéer og forslag til temaplanen i perioden 12. juli til 31. august 2021. Du kan indsende dine idéer og forslag på Aarhus Kommunes høringsportal:

Gå til Høringsportalen

Spørgsmål

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du velkommen til at kontakte Henrik Pedersen, Kommuneplanafdelingen på tlf. 41 85 97 69.