Debatoplæg - Helhedsplan for Tangkrogen

Aarhus Kommune ønsker at hører din mening om, de ønskede ændringer af kommuneplanens rammeområder, i forbindelse med Helhedsplan Tangkrogen

Debatoplægget kan ses her

Helhedsplanen omfatter:

  • Nyt Renseanlæg ved Marselisborg - Aarhus ReWater
  • Udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn
  • Forbedring af adgang-​ og parkeringsforholdene i området

Følgende to alternativer skal danne grundlag for det videre arbejde med kommuneplantillæg og miljøvurdering:

  • Hovedforslag, hvor renseanlægget placeres på søterritoriet i tilknytning til den eksisterende lystbådehavn og lystbådehavnen udvides ud i bugten
  • Alternativ 2, hvor renseanlægget placeres på søterritoriet ved Øst-​havnen og lystbådehavnen udvides mod øst - syd for erhvervshavnen

Fælles for de to alternativer er at området ved det nuværende Marselisborg renseanlæg udnyttes til parkering og andre tekniske installationer, samt at antallet og størrelsen på events på Tangkrogen forbliver uændret.

En realisering af Helhedsplan Tangkrogen kræver en ændring af kommuneplanens rammer og at der bliver udlagt nye rammer på søterritoriet.

På nuværende tidspunkt vil vi gerne høre din mening om:

  • At der inddrages mere areal på søterritoriet, for at sikre stiforbindelser langs vandet?
  • At anvendelsen af mindre arealer ændres for at sikre sameksistens med erhvervshavnen?
  • At der bliver mulighed for, at opføre bygninger til tekniske anlæg med en højde på ca. 22 meter og tekniske anlæg som siloer mv. i en højde på ca. 25 meter indenfor arealerne til renseanlæg?

Dine muligheder

Aarhus Kommune vil gerne høre din mening om den fremtidige planlægning for området, og opfordrer dig derfor til at læse debatoplægget. Har du ideer og forslag, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar.

Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet.

Høringen slutter den 1. juli 2021.