Debatoplæg - Hovedledninger til spildevand

Aarhus kommune ønsker at høre din mening om Aarhus Vand A/S ønske om nye føringsveje for hovedledninger til spildevand fra Viby Rensningsanlæg og Åby rensningsanlæg igennem Aarhus by til et nyt renseanlæg ved Marselisborg Lystbådehavn/Østhavnen

Debatoplægget kan ses her

Aarhus Vand ønsker at placere deres ledninger i et forløb, der vil sikre en bedre sammenhæng mellem kommende projekter og hermed fremtidssikre ledningernes placering. Ledningerne vil primært blive nedgravet i veje og andre offentlige arealer. Inden Aarhus Vand kan få mulighed for at ændre ledningsføringen, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg og laves miljøvurdering af de nye føringsveje.

Dine muligheder

Aarhus Kommune vil gerne høre din mening om den fremtidige planlægning, og opfordrer dig derfor til at læse debatoplægget. Har du ideer og forslag, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar.

Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet.

Høringen slutter den 1. juli 2021.