Helhedsplan for Banegårdskvarteret

Banegårdskvarteret er under udvikling, og denne helhedsplan skal sikre at de overordnede og strategiske rammer for planer og projekter i området er på plads.

Helhedsplanen for Banegårdskvarteret er en strategisk plan, der med rammer og principper danner grundlaget for aktuelle og kommende byudviklings-​ og anlægsprojekter i området.

Området strækker sig fra Banegårdspladsen til Europaplads og omfatter udvikling af Rutebilstationsgrunden og de tilstødende DSB Ejendomme arealer, projekter ved Banegraven, samt en eventuel fremtidig planlægning for arealerne ved Politigården.

Planen forholder sig også til de store ændringer på pladser og gader, som Mobilitetsplan for Midtbyen og anlæg af yderligere højklasset kollektiv transport vil medføre.

Samtidig med Helhedsplanen er der udarbejdet en Miljøvurdering.

Helhedsplanen - klik her

Miljøvurderingen - klik her

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslagene bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslagene, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 26. august 2021.

Borgermøde

Teknik og Miljø vil i løbet af høringsperioden afholde et offentligt borgermøde, hvor helhedsplanen fremlægges. Borgermødet er stadig under planlægning og forventes afholdt i august 2021. Du kan holde dig opdateret på Høringsportalen deltag.aarhus.dk. Borgermødet bliver et online/virtuelt møde med streaming og mulighed for spørgsmål undervejs.

Byrådsbeslutning

Helhedsplanforslaget og Miljøvurderingen er godkendt på Byrådsmødet den 12. maj 2021. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Se referatet her

Dansk Folkepartis byrådsgruppe ønskede en mindretalsudtalelse medsendt - Klik her